Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek osobowych i kapitałowych), obejmująca:

  • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej,
  • sporządzanie wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach.