Prawo budowlane

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń budowlanych w postępowaniu administracyjnym,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z procesem budowlanym,
  • pomoc prawna w trakcie sporów budowlanych,
  • pomoc prawna w kwestiach legalizacji samowoli budowlanej,
  • pomoc prawna w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie\zmianę sposobu użytkowania.