Windykacja

  • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na etapie przedsądowym (wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem),
  • sądowe dochodzenie należności (sporządzenie i skierowanie powództwa do sądu, występowanie przed sądem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i orzeczenia wyroku lub nakazu zapłaty),
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (sporządzanie wniosków do komornika i zastępowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym)