Umowy

  • Sporządzanie i opiniowanie umów: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, przekazania nieruchomości, renty i dożywocia, ugody, przyrzeczenia publicznego, przekazu i papierów wartościowych
  • pomoc w kwestiach powstania, działalności, przekształcenia i likwidacji spółek cywilnych i handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • pomoc prawna w prowadzeniu sporów wynikających z zawartych umów,