Reprezentacja przed sądami i urządami

Zastępowanie klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi , organami administracji publicznej, a także przed notariuszami, komornikami, bankami i innymi podmiotami.