Pomoc dla pozwanych

  • pomoc dla osób windykowanych i pozwanych, w szczególności przez firmy windykacyjne oraz fundusz sekurytyzacyjne,
  • sporządzanie pism procesowych (sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew),
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem