Odszkodowania Dębica

Kancelaria zapewnia swoim klientom dochodzenie świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), takich jak m.in.:

  • Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego (śmierć najbliższej osoby, uszczerbek na zdrowiu, zniszczone mienie, dochodzone z OC sprawcy lub z Autocasco posiadacza pojazdu),
  • Odszkodowanie za zniszczone mienie – wynikające z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową (przykładowo – odszkodowanie za uszkodzenia domu w wyniku zalania, bądź z innej przyczyny),
  • Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia na życie,
  • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • Odszkodowanie z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym,
  • Odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej,
  • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy,
  • Odszkodowanie od Skarbu Państwa (np. za wywłaszczenie, albo nieprawidłowości i błędy urzędników państwowych, skutkujące wystąpieniem szkody po stronie klienta Kancelarii),
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Odszkodowania Dębica.

Kancelaria zapewnia swoim klientom pomoc w skutecznym dochodzeniu pełnej, należnej im kwoty odszkodowania. Klienci Kancelarii są zastępowani na każdym etapie postępowania o odszkodowanie (postępowanie likwidacyjne, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne). Kancelaria ma swoją siedzibę w mieście Dębica, natomiast oferuje pomoc prawną na terenie całej Polski. Sprawy dotyczące kwestii odszkodowania rozstrzygane są w większości przypadków przed sądami miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Klienci Kancelarii zamieszkali w mieście Dębica i na terenie Powiatu Dębica będą mogli w większości przypadków dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem Kancelarii przed sądami w miastach Dębica (Sąd Rejonowy w Dębicy) i Rzeszów (Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Rzeszowie). Kancelaria przyjmuje swoich klientów bezpośrednio pod adresem: ul. Fabryczna 1 d, 39-200 Dębica, umożliwiając jednocześnie dogodne dla klientów formy komunikacji zdalnej. Jeżeli masz wątpliwość, czy przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie, to skorzystaj z dostępnego na stronie formularza kontaktowego lub zadzwoń na wskazany numer telefonu Kancelarii aby dowiedzieć się więcej.