Nieruchomości

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym także umów przedwstępnych,
  • reprezentowanie stron w trakcie czynności notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości,
  • sporządzanie i opiniowanie umów najmu budynków i lokali (mieszkalnych i usługowych),
  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie nieruchomości, podział nieruchomości, wydanie nieruchomości),
  • reprezentowanie w postępowaniach wieczystoksięgowych.