Witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii

Jestem absolwentem studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2014 r. ukończyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, a następnie uzyskałem pozytywny wynik na egzaminie radcowskim. Jestem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-3569.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego zapewniam szeroko pojętą pomoc prawną. Świadczę kompleksowe usługi z zakresu między innymi: prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także z zakresu prawa pracy.

Analizuję sytuację prawną moich klientów, udzielam porad prawnych, sporządzam wzory umów, pisma windykacyjne, pisma sądowe i egzekucyjne, reprezentuję także swoich klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Działalność prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego oparta jest na wieloletnim doświadczeniu praktycznym, którego nabierałem występując przed sądami, przed urzędami i instytucjami państwowymi, a także świadcząc usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zebrana w ten sposób wiedza pozwala mi na rzetelne i skuteczne wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Powierzone mi sprawy prowadzę sumiennie, zapewniając swoim klientom poufność i pełną dyspozycyjność. Swoją ofertę kieruję do przedsiębiorców (osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), a także do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Radca Prawny Michał Rodzoń