Prawo karne

  • reprezentowanie strony na etapie postępowania przygotowawczego,
  • obrona oskarżonego w procesie karnym i karnym skarbowym,
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym/w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniach sądowych