Prawo gospodarcze i handlowe

  • sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki,
  • sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
  • sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego,
  • sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
  • sprawy związane z powstaniem, działalnością, przekształceniem i likwidacją spółek handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • sprawy dotyczące wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego